14. května 2019 - Hotel Don Giovanni, Praha

Má mozek ještě šanci?

Vše, co jste chtěli vědět o umělé inteligenci (a báli jste se zeptat)

Chcete vědět, co je umělá inteligence a jak ovlivní vaše podnikání? Chcete se inspirovat možnostmi využití stále rostoucích objemů dat pro podporu rozhodování? Pak je tato konference určena právě pro vás!

Řečníci:

Paul Bello

Ředitel divize Interactive Systems, U.S. Naval Research Laboratory

Marek Havrda

Strategy Advisor, GoodAI

MUDr František Koukolík DrSc, FCMA.

Lékař, neuropatolog, vědecký esejista

Jerald Kralik

Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)

Martin Kvapilík

Ředitel kvality a IT, TOSHULIN

Pavel Kysilka

Zakladatel a předseda správní rady, 6D

Radim Polčák

Vedoucí Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Romportl

Chief Data Scientist, O2 Czech Republic

Juraj Rosa

CEO, GoodAI Applied

Zbyněk Smetana

Ředitel Odboru koordinace hospodářských politik EU, Úřad vlády České republiky.

O tématu

Využití technologií

Syntéza poznatků

Názorná prezentace znalostí

Zapojení umělé inteligence do rozhodovacích procesů vyvolává řadu otázek. Například: Jaký bude mít umělá inteligence dopad na řízení firem? Jak ovlivní postavení lidí na trhu práce? Jaké jsou předpoklady pro nasazení umělé inteligence? Kdo je zodpovědný za její pochybení? Cílem konference je prezentovat různé pohledy na reálné využití umělé inteligence ve firmách.

Videa:
Nejvýraznější pokrok v oblasti vývoje AI bude v Číně, tvrdí TOMÁŠ VEJLUPEK
Chceme stroje učit ctnosti, tvrdí MAREK HAVRDA z GoodAI

Program

Dopolední sekce

Organizační poznámky

Moderátor
Přivítání účastníků, kdo jsme (zaměřeno na komunitu), otázky, které si klademe a na které budeme dnes hledat odpověď. Představení hlavních organizátorů, partnerů a řečníků a programových sekcí. Způsob kladení otázek přes aplikaci, kontaktování ostatních účastníků, související výstava….

Má mozek ještě šanci?

Tomáš Vejlupek, partneři konference
Kompetence lidské vs. kompetence AI. Kreativita, kritické myšlení, tvorba a ověřování hypotéz, prezentace závěrů, přesvědčování, etika vs. rychlost ve zpracování rutinních úloh. Zdravice a představení partnerů, organizační poznámky, video.

Strojové učení

Jan Romportl, Chief Data Scientist, O2 Czech Republic
Co je strojové učení, vztah mezi strojovým učením a AI, praktické zkušenosti, přínosy a limitující faktory… Role člověka ve strojovém učení.

Etika a vědomí strojů

Paul Bello, Cognitive Science Program Director, Office of Naval Research
Vztah mezi pozorností, sebeuvědoměním a samostatnou činností. Současný stav technologie AI a hlavní směry dalšího výzkumu.

Meta-poznávání a sociální poznávání

Jerald D. Kralik, Profesor, Korea Advanced Institute of Science and Technology
Proč se brzy stanou moduly meta-poznávání a sociálního poznávání jednou z klíčových komponent AI?

Současné aplikace AI

Juraj Rosa, CEO, GoodAI Applied
Řešení potřeb různých odvětví pomocí technologií umělé inteligence nové generace.

Bohatství digitální revoluce

Pavel Kysilka, Zakladatel, 6D
Exponenciální symbióza. Na kterém hřišti umělá inteligence vítězí nad lidskou. Na jakém hřišti to vždy bude naopak. Jak obě mohou namísto soupeření spolupracovat a vítězit spolu. Jaké pracovní, vzdělávací a byznysové strategie jsou vítěznými v digitalní epoše.

Odpolední sekce

Vliv AI na trh práce

Marek Havrda, Strategický poradce, GoodAI
Nové požadavky na kompetence lidí, profese, na které bude mít AI největší dopad, co můžeme dělat již dnes…

Právní aspekty AI

Radim Polčák, Vedoucí Ústavu práva a technologií, Masarykova univerzita
Aktuální úprava AI a chystané změny, hospodářká strategie EU v oblasti AI.

EU a AI

Zbyněk Smetana, Úřad vlády České republiky.
Vztah mezi pozorností, sebeuvědoměním a samostatnou činností. Současný stav technologie AI a hlavní směry dalšího výzkumu.

Morální rozhodování

František Koukolík, Lékař, Neuropatolog, Thomayerova nemocnice v Praze
Morální rozhodování je rozhodování o dobru a zlu. Je kulturně univerzální a v nějaké podobě prostupuje všechny lidské činnosti. Řešení morálních dilemat lze sledovat v aktivitě neuronových sítí mozku podobně jako morální rozhodování na základě víry. Morální rozhodování může být ovlivněno sociálními stereotypy i emocemi. Morální selhávání je kontinuum od každodenních drobností po válečné zločiny.

Vztah umělé a lidské inteligence

Martin Kvapilík, Ředitel kvality a IT, TOS HULÍN
Jak nestvořit šelmu aneb vztah umělé a lidské inteligence z pohledu středověké filozofie.

Panelová diskuse: jak AI efektivně vyžít pro rozhodování?

Miroslav Nečas, Business Development Manager, TOVEK
Většinu argumentů, které používají AI pesimisté proti umělé inteligenci, lze s úspěchem použít i proti inteligenci lidské. Jak efektivně využít předností obou druhů inteligence? AI dělá a bude dělat více rozhodnutí za nás. Na co si v takové situací dávat pozor? Která rozhodnutí bychom nikdy neměli přenechat strojům?

Řečníci

Paul Bello

Ředitel divize Interactive Systems, U.S. Naval Research Laboratory

Paul Bello je ředitelem divize Interactive Systems v U.S. Naval Research Laboratory (NRL) a bývalým ředitelem programu Cognitive Science and AI u Office of Naval Research (ONR). Titul Ph.D. získal v roce 2005 v kognitivní vědě na Rensselaer Polytechnic Institute, kde jeho raná práce pomohla položit základy pro nyní rozkvétající se logický přístup k etice strojů. Ve společnosti ONR vedl Bello snahu o rozšíření financování a viditelnosti problémů týkajících se vývoje umělých morálních agentů a studiím lidského morálního poznání. Během své současné role v NRL Bello spoluřídí výzkumný program ARCADIA: ambiciózní snahu prozkoumat vztahy mezi pozorností, sebeuvědomím a působením, budováním attention-centric architecture.

Marek Havrda

Strategy Advisor, GoodAI

Marek Havrda je vzděláním ekonom a sociolog. Studoval na Univerzitě Karlově, Středoevropské univerzitě, Warwick Business School (Chevening Scholar), Johns Hopkins University (Fulbright Scholar) a Georgetown University. Působil v mezinárodní společnostech, think-tankcích a Evropské komisi, kde se mj. věnoval regulaci v oblasti informační společnosti a podpoře evidence-based policy making. V současné době podporuje praktické využití behaviorální ekonomie a evidence-based přístupů (mj. pro lepší vzdělávání, snížení korupce, prevenci závislostí či pro zlepšení vědecké spolupráce), pracuje na start-upu propojujícím behaviorální vědy a analýzu dat (neopas.com) a je poradcem GoodAI pro strategii a bezpečnost. Od roku 2014 je členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace (Komise RIA).

MUDr František Koukolík DrSc, FCMA.

Lékař, neuropatolog, vědecký esejista

František Koukolík vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Je patologický anatom, odborně se zaměřil na neurodegenerativní choroby mozku a na vztah mezi mozkem a chováním. Od roku 1983 do r. 2013 byl primářem oddělení patologie Thomayerovy nemocnice v Praze. Napsal větší počet vědeckých prací a knih pro lékaře i veřejnost. Získal cenu Akademie věd za popularizaci vědy, Janssenovu cenu, cenu společnosti Mensa a Vondráčkovu cenu. Jeho jméno nese planetka 1997 RK. V r. 2018 byl jmenován rytířem Českého lékařského stavu.

Jerald Kralik

Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)

Jerald Kralik je hostujícím profesorem na katedře bioinženýrství a mozkového inženýrství na jihokorejském Advanced Institute of Science and Technology (KAIST). Bakalářský titul získal v oboru zoologie na Michiganské státní univerzitě, doktorát pak v oboru psychologie a výpočetní neurovědy na Harvardské univerzitě. Postdoktorandské vzdělání v oboru neurověda ukončil v Duke University Medical Center, kde byl spoluautorem studie o povaze rozhraní propojujícího mozek s počítačem, ve které neurální záznamy mozků opic řídily robotickou ruku. Poté absolvoval postdoktorandské studium v Národním institutu duševního zdraví USA (NIMH), kde získal vědeckou cenu NIMH za výzkum neurofyziologie prefrontální mozkové kůry. Před svým působením v KAIST byl asistujícím profesorem na Dartmouth College. Ve výzkumu se zaměřuje na evoluční, kognitivní, sociální a výpočetní neurovědu, na kognitivní architekturu, umělou inteligenci a mozkové inženýrství se zaměřením na metapoznání, sociální poznání a rozhodování.

Martin Kvapilík

Ředitel kvality a IT, TOSHULIN

Martin Kvapilík vystudoval technickou kybernetiku na FE VUT v Brně a teologii v oboru křesťanské výchovy na CMTF UP Olomouc. K jeho zájmovým tématům na těchto školách patřily umělá inteligence, kvalitativní popisy systémů a problém duše-tělo. Je ředitelem kvality a IT ve strojírenské firmě TOSHULIN, a.s. a ředitelem IT v TOS KUŘIM – OS, a.s. Je otcem dvou synů a dvou dcer.

Pavel Kysilka

Zakladatel a předseda správní rady, 6D

Pavel Kysilka je absolventem Vysoké školy ekonomické. V letech 1986–1990 pracoval v Ekonomickém ústavu ČSAV, 1990–1991 jako hlavní poradce ministra pro ekonomickou politiku. V 90. letech zastával pozici viceguvernéra a výkonného guvernéra České národní banky. Byl odpovědný za přípravu a realizaci rozdělení československé měny a zavedení české koruny. V letech 1994-1997 působil jako expert Mezinárodního měnového fondu a podílel se na zavedení národních měn v řadě východoevropských zemí. V 90. letech působil jako prezident České společnosti ekonomické. V roce 2000 začal pracovat pro Českou spořitelnu jako hlavní ekonom, v roce 2004 byl zvolen členem představenstva a od 1. ledna 2011 vykonával pět let funkci generálního ředitele a předsedy představenstva. Třikrát - v r. 2011, 2012 a 2013 - byl vyhlášen Bankéřem roku. Je zakladatelem a předsedou správní rady 6D, která firmám poskytuje strategické a transformační poradenství, projekty a školení. Je také prezidentem festivalu Smetanova Litomyšl, členem správních rad VŠE, Masarykovy Univerzity, University Palackého v Olomouci, Nadace Leoše Janáčka, Bohemian Heritage Fund, Českoizraelské smíšené obchodní komory a dozorčích rad Dobrého anděla a Aspen Institute Central Europe.

Radim Polčák

Vedoucí Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Radim Polčák jako host pravidelně přednáší na právnických fakultách a justičních vzdělávacích institucích v Evropě, USA a Austrálii; zabývá se převážně právní teorií, právem informačních technologií a energetickým právem; založil stálou mezinárodní konferenci Cyberspace, stálou národní konferenci České právo a informační technologie, odborné časopisy Masaryk University Journal of Law and Technology a Revue pro právo a technologie a vede pozorovatelské delegace ÚPT PrF MU při UNCITRAL a UNODC; je rozhodcem tribunálu pro doménová jména .eu a .cz při RS HKAK, zakládajícím členem European Academy of Law and ICT, zakládajícím členem European Law Institute a členem odborných orgánů vědeckých a akademických společností v Evropě a Austrálii; je členem Komise pro správní právo Legislativní rady vlády a Výboru pro základní práva a předcházení diskriminaci Rady vlády pro lidská práva; v letech 2017 a 2018 působil jako zvláštní poradce Evropské komise pro robotiku a ochranu dat.

Jan Romportl

Chief Data Scientist, O2 Czech Republic

Jan Romportl je Chief Data Scientist v O2 Czech Republic. Do roku 2015 působil na Západočeské univerzitě v Plzni, kde vedl oddělení Interakce člověka a stroje ve Výzkumném centru nových technologií, věnoval se aplikovanému výzkumu umělé inteligence na Katedře kybernetiky Fakulty aplikovaných věd a vyučoval filozofii umělé inteligence na Fakultě filozofické. Od roku 2015 buduje v O2 analytický tým intenzivně zaměřený na využívání a rozvoj pokročilého strojového učení v oblasti telekomunikačních dat. Kromě nedávného půlročního výletu do tech-startupového prostředí coby Chief Science Officer v AI Startup Incubatoru se nyní věnuje i výzkumu bezpečnosti umělé inteligence. Dále výzkumně spolupracuje s Centrem teoretických studií Univerzity Karlovy, s Národním ústavem duševního zdraví a s českým spolkem hnutí Effective Altruism. Organizuje také AI Safety Meetup v Praze.

Juraj Rosa

CEO, GoodAI Applied

Juraj Rosa spolupracuje s lídry v různých odvětvích na řešení jejich potřeb pomocí technologií umělé inteligence nové generace. Při této práci, při které spojuje zájem o design a technologii, vede silný, výkonný a zkušený tým, a zároveň dohlíží na kvalitu poskytovaných služeb.

Zbyněk Smetana

Ředitel Odboru koordinace hospodářských politik EU, Úřad vlády České republiky.

Zbyněk Smetana je absolventem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (obory evropská studia, politologie a mezinárodní vztahy). V současné době pracuje jako ředitel Odboru koordinace hospodářských politik EU v Sekci pro evropské záležitosti Úřadu vlády, kde je mimo jiné zodpovědný za koordinaci průřezových témat v oblasti jednotného digitálního trhu včetně témat souvisejících s rozvojem umělé inteligence. Před příchodem na Úřad vlády ČR pracoval šest let na Ministerstvu financí, kde zastával pozici vedoucího Oddělení koordinace agendy EU a posléze zástupce ředitele Odboru záležitostí EU. Absolvoval rovněž stáž na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu a generálním sekretariátu Rady EU.

Organizátor

Tovek

Jsme je česká technologická společnost. Již 25 let vyvíjíme profesionální nástroje, které pomáhají najít, pochopit a využít informace k podpoře rozhodování. Umělá inteligence má potenciál stát se v budoucnu jedním z nástrojů, který bude manažerům pomáhat činit správná rozhodnutí. Tuto konferenci vnímáme jako příležitost konfrontovat na jednom místě zastánce i odpůrce umělé inteligence. Naším cílem je zhodnotit využitelnost umělé inteligence z pohledu manažera, který je zodpovědný za ekonomické výsledky a dlouhodobou konkurenceschopnost podniku, v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

Registrace

Přihlásit se na naši konferenci můžete prostřednictvím APLIKACE HAPPENEE kliknutím na ZAREGISTROVAT.

Po vyplnění registračního formuláře doporučujeme si stáhnout aplikaci - buď přímo do mobilu nebo můžete používat webovou verzi.

V aplikaci najdete program, místo konání konference včetně navigace a další praktické informace. Součástí je i QR kód, díky kterému se snadno a rychle zaregistrujete v den konání akce.

Prostřednictvím této platformy pak budete dostávat veškeré aktuality. Současně aplikace funguje jako skvělý networkingový nástroj - budete moci klást dotazy řečníkům a domlouvat si schůzky s dalšími účastníky konference, budete mít přehled o přihlášených účastnících včetně kontaktních údajů (zveřejnění údajů je dobrovolné).

Zaregistrovat


Registrační poplatky

Uzávěrka včasných závazných přihlášek je 28. února 2019.
Uzávěrka pozdních závazných přihlášek je 10. května 2019.

Včasný Řádný Pozdní
do 28.2.2019 od 1.3. do 10.5. Po 11.5.
2 500,00 Kč 3 500,00 Kč 4 500,00 Kč

Cena registračního poplatku se rozumí včetně příslušné 21% sazby DPH.
Registrační poplatek (včetně 21% DPH) zahrnuje náklady na organizační a technické zajištění, pronájem, programovou část, oběd formou buffetu, kávové přestávky i pozvání na číši vína.

Mediální partner

Odborný partner

Partneři

GoodAi

Společnost GoodAI se zabývá výzkumem a vývojem umělé inteligence. Byla založena jejím nynějším generálním ředitelem Markem Rosou v lednu 2014. Mezinárodní tým 20 výzkumníků a inženýrů sídlí v Praze v České Republice. Cílem společnosti je vývoj všeobecné umělé inteligence – tak rychle jak jen to jde – aby pomohla lidstvu k porozumění vesmíru.

Zatímco GoodAI se zaměřuje na základní výzkum umělé inteligence na lidské úrovni, sesterská firma GoodAI Applied využívá řešení umělé inteligence k maximalizaci obchodního úspěchu pro společnosti a organizace z širokého okruhu odvětví.