O CSG Aerospace

CSG AEROSPACE je divize skupiny CZECHOSLOVAK GROUP, která zastřešuje několik českých společností působících v oboru leteckého průmyslu. Díky diverzifikaci produktů, synergiím mezi společnostmi, jejich vzájemné spolupráci a vysoké flexibilitě, jež spočívá ve schopnosti přizpůsobit své produkty konkrétním požadavkům zákazníka, si společnosti začleněné do divize dokázaly vybudovat důležité postavení v leteckém průmyslu nejen v České republice, ale i ve světě.

Firmy divize CSG Aerospace vyrábí a poskytují letecké technologie, palubní a komunikační systémy, technologicky pokročilé radary pro protivzdušnou obranu a řízení letového provozu, vyvíjejí software pro systémy řízení letového provozu a navazujících služeb, zajišťují opravy letadel a další servisní služby. V oblasti leteckého průmyslu vyvíjejí a vyrábějí společnosti CSG mobilní řídicí věže a simulátory pro řízení letového provozu, stejně jako další složité komunikační systémy. Poskytují komplexní řešení pro své klienty po celém světě.

Firmy divize CSG Aerospace aktivně působí v oblastech obrany a bezpečnosti. Své produkty dodávají Armádě České republiky, členským státům NATO a armádám v dalších zemích světa. Mezi nejúspěšnější poskytované produkty pro obranu a bezpečnost klientů po celém světě patří: moderní radarové systémy, systémy pro velení a řízení, nástroje pro situační přehled a komplexní řešení pro obranu proti bezpilotním prostředkům.

Divize CSG Aerospace si plně uvědomuje význam inovací a klade na ně zvýšený důraz. Takto projevená vůle je klíčem ke spuštění a udržení vlastních rozvojových iniciativ. Technologický pokrok je udržován díky rozsáhlým investicím do průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje napříč celou divizí. Nově vznikající produkty a technologie nastavují moderní trendy v různých segmentech leteckého průmyslu. V oblasti průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje CSG Aerospace spolupracuje s klíčovými výzkumnými institucemi a univerzitními pracovišti v České republice i v zahraničí.

Přehled v číslech:

 • Firmy: 7
 • Zaměstnanci: 1100+
 • Roční obrat: 116 mil. EUR

Základní produkty:

 • Primární přehledový radar
 • Monopulsní sekundární přehledový radar
 • Přesný přibližovací radar
 • Letištní radarový systém "RPL–2000"
 • Systémy pro řízení leteckého provozu
 • Simulátory pro řízení letového provozu
 • Nástroje pro situační přehled
 • Komunikační systémy
 • Mobilní řídící věž
 • Komplexní letecké řešení pro letiště
 • Víceúčelový 3D radar
 • Radar krátkého dosahu
 • Modul VSHORAD
 • C4ISR systém RACCOS
 • Komplexní antidronový systém
 • Systémy pro řízení boje
 • Radar pro detekci osob za zdí

SPOLEČNOSTI DIVIZE CSG AEROSPACE:

ELDIS – Společnost ELDIS Pardubice, s.r.o. byla založena v červenci roku 1991 bývalými zaměstnanci Ústavu pro výzkum radiotechniky, který byl součástí světoznámé TESLY Pardubice. Hlavní ideou bylo v odkazu slavné TESLY pokračovat, což se podařilo a sen o vývoji a výrobě vlastního radaru se v průběhu existence firmy splnil. ELDIS je přední český výrobce aktivních radarů, který se zaměřuje letištní přehledové radary, přesné přistávací radary a systémy pro řízení letového provozu. ELDIS zároveň poskytuje řešení na míru pro zákazníky ve více než 25 zemích světa. Až 90 % veškerých součástí radaru je vlastní výroby – firma zajišťuje všechny fáze dodávky radarů – a to od vývoje technologií, přes výrobu, softwarové vybavení až po instalaci a servis zařízení po celou dobu životnosti produktu.

RETIA – RETIA založená v roce 1993 navazuje na stoletou tradici jednoho z největších výrobců radarů 20. století Tesla Pardubice. Produkty RETIA jsou využívány ve vojenské i v civilní oblasti života. RETIA má vlastní výzkum na špičkové úrovni, dlouholeté zkušenosti a může se pochlubit velkou řadou zakázek uskutečněných pro významné zákazníky z ČR i celého světa. RETIA je držitelem osvědčení NBÚ pro přístup k utajovaným informacím do stupně TAJNÉ a certifikátu bezpečnostní způsobilosti NATO Secret. Produkty společnosti jsou využívány ve vojenské i v civilní oblasti života – vyvíjí, vyrábí a modernizuje radary, systémy velení a řízení, UWB lokalizační a komunikační systémy i záznamové systémy ReDAT pro nahrávání hlasu, obrazovek a dat.

CS-SOFT – CS SOFT je tradičním dodavatelem nejmodernějších ATM systémů a řešení pro letectví. Za posledních 30 let se z malé české firmy, která byla průkopníkem v oblasti ATM, stala dynamická evropská společnost s pokročilými metodami vývoje softwaru, bohatými zkušenostmi, rozsáhlým produktovým portfoliem a úspěšnými instalacemi na 4 kontinentech jak pro civilní, tak pro vojenské složky. CS Soft klade velký důraz na flexibilitu a potřeby zákazníka, což umožňuje nasazovat kustomizovaná a spolehlivá řešení, která jsou plně v souladu s doporučeními a nařízeními v oblasti ATM. Tyto systémy jsou určené pro civilní i vojenské využití. Kromě ATM systémů CS Soft vyvíjí také aplikace pro letectví, námořní a pozemní dopravu.

ATRAK – Nástupnická firma společnosti Ifield Computer Consultancy, založená v roce 1987. ATRAK se již více než 30 let specializuje na vývoj a poskytování služeb a řešení pro letecký průmysl, zejména pro řízení letového provozu. Součástí portfolia společnosti jsou produkty zahrnující kritické systémy používané řídícími letového provozu, přehledová zobrazení, systémy k modelování vzdušného prostoru či business a finanční řešení pro účetnictví, fakturaci a statistiky. Tyto systémy využívají zákazníci po celém světě v čele s Řízením letového provozu ČR, s. p.

JOB AIR TECHNIC – Společnost JOB AIR Technic a.s. byla založena v roce 1993 jako středisko údržby letadel LET, po níž následoval SAAB 340. Od roku 2006 zahájil JOB AIR Technic a.s. svou expanzi výstavbou nového servisního střediska, které je považováno za jeden z největších hangárů pro údržbu letadel ve střední Evropě. Brzy po vybudování nového hangáru zahájil JOB AIR Technic a.s. údržbu letounů řady Boeing 737 a jeho technický výcvikový program na těchto typech letadel. V roce 2011 rozšířil svou údržbu o řadu Airbus A320 a později i o typový výcvik pro něj. V roce 2019 společnost získala certifikát AS 9100D, do údržby přijala historicky první Airbus A330 a rok poté získala certifikaci dle EN ISO 14001:2015. Job Air má dva hangáry pro údržbu 2 wide-body nebo 8 narrow-body letadel současně.

UPVISION – Na trhu působí od roku 2013 a tým je složený z profesionálů, kteří stáli u zrodu legálního profesionálního provozu dronů v České republice. UpVision poskytuje špičkové služby správy a přístupu do vzdušného prostoru pro provozovatele dronů s možností vytvářet a sdílet dynamická data se všemi uživateli dronů. Nabízí také inovativní odvětvová řešení zvyšující přidanou hodnotu produkce pro průmyslové klienty. Prostředkem k dosažení těchto cílů je vytváření vybraných služeb dle rámce U-Space, jenž v sobě zahrnuje prvky bezpečnosti, vysoké úrovně automatizace a zároveň jednoduchosti jeho použití klíčovými účastníky. Společnost UpVision je členem European U-Space Demonstrators Network a participuje na řadě prestižních výzkumných zahraničních i českých projektů zaměřených na aplikovaný výzkum, ověření vybraných technologií a provozních postupů pro U-space. Díky úzké spolupráci na výzkumných projektech s předními univerzitami, výzkumnými ústavy a státními institucemi spoluvytváří v mnoha oblastech metodiku a technologické trendy.

POCKET VIRTUALITY – Pocket Virtuality, firma založena v roce 2017, nabízí technologii rozšířené reality aplikovatelné do reálných řešení pro řadu oborů jako výrobní provozy, stavebnictví, architekturu, vzdělávání, obranný průmysl či automotive. A to vše prostřednictvím jedinečného softwarového řešení FATA MORGANA, které využívá rozšířenou realitu, případně i virtuální a smíšenou realitu. Řešení společnosti Pocket Virtuality umožňuje uživatelům: (1) vizualizovat 3D data ve skutečném prostoru, ať už se jedná o zařízení, stroje nebo budovy, (2) vytvářet a zobrazovat instrukce a provozní postupy na bázi rozšířené reality, (3) užívat "virtuální teleportaci" - spojit se s kolegy vzdáleně ve sdíleném digitálním 3D prostředí, (4) provádět real-time 3D rekonstrukci svého okolí a rychle generovat 3D modely.