Otázky na které uslyšíte odpovědi

Psychologie

V jakých oblastech může, resp. bude, AI ovlivňovat rozhodování lidí a jak to lidé budou přijímat?
Jak bude AI ovlivňovat rozhodování lidí specificky v těchto oblastech:
  • manažerské řízení firem?
  • komunikace se zákazníky?
  • výkon odborných činností?
  • poskytování a sdílení informací?
Jaký vliv může mít AI na rozhodovací procesy člověka? Jaký je vztah procesu rozhodování a procesu poskytování informací (rozhodovací vs. zpravodajský cyklus)?

Technologie

Jak se AI učí a jaké může poskytovat výstupy k podpoře rozhodování?
Jaké jsou základní druhy současných AI technologií, čím se liší a které jsou používány konkrétně pro podporu rozhodování?
Co všechno se se AI může naučit a jak se to dělá? Jaká jsou k učení potřebná data a jak je potřeba je připravit?
Jaká je spolehlivost naučeného rozpoznání / předpovědi a jak se dá zjistit, že spolehlivost klesá při změně podmínek? Co je a jak minimalizovat algoritmickou předpojatost?
Jaké jsou hlavní směry výzkumu?

Byznys

Jaké jsou úspěšné byznys modely pro zavádění AI, co jsou slepé uličky a co je pouhý marketing?
Jaká je předpověď křivky akceptace různých AI technologií? Na čem, kdo a kde pracuje?
Jak rozpoznat marketingový hype od kvalitního řešení? Jaké jsou příklady úspěšných a neúspěšných nasazení AI?
Jaké jsou přehnaná a jaká realistická očekávání nasazení AI do budoucna?
Ve kterých oblastech budou muset organizace začít zavádět AI z povahy své činnosti a v zájmu zachování či zvyšování konkurenceschopnosti. Co by měla zahrnovat úspěšná strategie zavádění AI?

Legislativní

Jak je / bude oblast využívání AI regulována. Na jakých normách a zákonech se již pracuje (ČR, EU, svět), s čím je potřeba počítat už nyní při zavádění AI?
Jak je zavádění AI podporováno v rámci národních strategií? Co obsahuje Národní strategie ČR pro AI a jak je možné se do ní zapojit. Kdo tvoří komunitu?
Jaké bude mít zavádění AI dopady na trh práce?
Jaké jsou morální a etické překážky přijímání a rozvoje AI technologií?
Jaké oblasti rozhodování bychom nikdy neměli předat strojům a jak tomu lze zabránit?

Panel

Odpovědi na otázku „Má mozek ještě šanci“?
Odpovědi na dotazy účastníků přes aplikaci Happenee.
Odpovědi na dotazy moderátora v kontextu aktuálních událostí v oblasti AI.

Mediální partner

Partneři

Konference se koná pod záštitou